આધુનિક વિજ્ઞાન ને સાથે ગાયત્રી પરિવાર મોડાસા કદમ થી કદમ મેળવી આગળ ધપી રહ્યું છે   ત્યારે  ગાયત્રી ચેતના કેન્દ્ર મોડાસા ની વેબસાઇટ  નું લોકાર્પણ સમારોહ 
  તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2018  
  સમય:  10 00 થી 11 00 કલાક 
  મુખ્ય ઉપસ્થિતિ:  શ્રી કમલેશ ભાઈ પટેલ ચેરમેન ,મોડાસા નાગરિક બેંક.
  સ્થાન: ગાયત્રી સંસ્કાર ધામ ,ગીતાંજલિ સોસાયટી ,માલપૂર રોડ ,મોડાસા.

       

  આપ ની ઉપસ્થિતી અમારા ઉત્સાહસંવર્ધન માં સહભાગી થશે.

  વેબસાઇટ લોકાર્પણ સમારોહ

  2 Response Comments

  • Anil pandor  October 1, 2018 at 5:55 am

   good work sir…congratulation .sir
   jay hind jay bharat !!

   Reply

  Leave A Comment

  Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.