ગાયત્રી ચેતના કેન્દ્ર, મોડાસામાં ઉલ્લાસભેર ઉજવવામાં આવ્યું જન્માષ્ટમી પર્વ તા.૨૫ ઓગસ્ટ, મોડાસા: ગાયત્રી ચેતના કેન્દ્ર,મોડાસા ખાતે યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી. મોડાસા ગાયત્રી પરિવારના અગ્રણી હરેશભાઈ કંસારાના જણાવ્યાનુસાર ગાયત્રી ચેતના કેન્દ્રના મુખ્ય સત્સંગ હૉલમાં આયોજીત સમારોહમાં શ્રી કૃષ્ણની ભવ્ય ઝાંખી તથા પુરા હૉલમાં સુશોભિત કરવામાં આવી રહી. યુગ ગાયકો દ્વારા યોગેશ્વર શ્રી […]

    Read More

    તા.૨૪ ઓગસ્ટ, મોડાસા:ભારતના વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા સ્વતંત્રતા દિવસ પર પર્યાવરણ બચાવો આહવાન અને અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર, શાંતિકુંજ હરિદ્વાર દ્વારા ચાલી રહેલા વૃક્ષ ગંગા અભિયાન અંતર્ગત મોડાસા ગાયત્રી ચેતના કેન્દ્ર દ્વારા મોડાસા તેમજ આસપાસના સરડોઈ, વણીયાદ- કોકાપુર, શીણોલ, શીકા, જાનેડા, કીડી, કોલવડા, બાયલ-ઢાંખરોલ, રખિયાલ,ફરેડી,સાકરિયા, સહિત ૨૪ ગામોમાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું. ગાયત્રી પરિવાર, મોડાસા દ્વારા મળેલ જાણકારી […]

    Read More

    ભાવિ પેઢીઓને સંસ્કારવાન બનાવવા ગાયત્રી પરિવાર, મોડાસા દ્વારા નવું કદમ તા.૯ ઓગસ્ટ,મોડાસા: ગાયત્રી પરિવાર દ્વારા વ્યક્તિ નિર્માણ, પરિવાર નિર્માણ, સમાજ નિર્માણ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણ હેતુ અનેકવિધ યોજનાઓ ચાલી રહી છે. ગાયત્રી પરિવાર, મોડાસા દ્વારા મળેલ જાણકારી અનુસાર “આઓ ઘડીએ સંસ્કારવાન પેઢી” આંદોલન અંતર્ગત ગર્ભધારણ થયેલ બહેનોને ઉત્તમ સંતાન માટે વિશેષ માર્ગદર્શન માટે ગાયત્રી ચેતના કેન્દ્ર, […]

    Read More