વિશેષ યુવા ભાઈઓ બહેનોને અનુલક્ષીને આપણે રક્તદાન મહાયજ્ઞનું તા.21 ફેબ્રુઆરી, રવિવારે ( સવારે 9 થી 1 ) આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં આપ સૌએ ઘર ઘર પત્રિકાઓ પહોંચાડવા પોતાના અનમોલ સમય કાઢી ખૂબ મહેનત કર્યાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યાં છે. જે આપ સૌ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ને પાત્ર છો. આપના આ રક્તદાન માટે સંપર્ક બાદ […]

    Read More

    આજરોજ તા. 31 જાન્યુઆરી, રવિવાર “યુવા ચિંતન શિબિર” ના સ્વરૂપે સૌ યુવા ભાઈઓ બહેનો ભેગા મળીને મોડાસા તેમજ આસપાસના ગામોમાં પણ યુવા સંગઠન સક્રિય બની શકે તે માટે આ આયોજન ખૂબજ અગત્યનું હોઈ સૌ યુવા ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત રહેવાના છે….સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ…… શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહેનાર યુવા ભાઈઓ, બહેનો આજરોજ તા.31 જાન્યુઆરી, રવિવાર બપોરે 12:30 […]

    Read More